Kampen mod angst

Udtalelse fra en ung mand, som har været igennem et behandlingsforløb hos mig:

Mit navn er Andreas, og i foråret 2015 gennemlevede jeg en, personligt meget voldsom, tid af mit liv. Som følge af alt det, der skete, fik jeg en stressreaktion, som førte angstanfald og søvnbesvær med sig. Jeg forsøgte i en periode selv at kæmpe mig ud af mudderet, men det var en meget sej kamp at skulle kæmpe alene. Da Gitte hørte om mine problemer, tilbød hun straks et behandlingsforløb, så jeg nu igen kan sove trygt om natten, og er kommet stærkere ud på den anden side. Det er fantastisk, at blive hjulpet af et andet menneske, som er så meget til stede og opmærksom på mine problemer.

 

Tro på dig selv

Husk vi er alle lige meget værd, på hver vores fantastiske måde. Det kan dog til tider, være svært at bevare troen på det. Jeg hjælper dig gerne med at, finde troen på dig selv.

10389303_1562115714030716_8090273318861059370_n

Selvindsigt

Som professionelle må vi kende til, hvordan vores nuværende og forudgående liv påvirker det, vi ser, og dermed også vores reaktioner. En betydelig grad af selvindsigt er således nødvendig for at kunne tage ansvar for eget bidrag til mødet og for at kunne inspirere andre til at gøre det samme.

Åbenhed

Som professionelle er vi åbne med vores viden og også med det, vi ikke ved. Det indebærer, at vi tør åbne for og undersøge den andens virkelighed uden nødvendigvis at kunne forstå eller forklare alt. Ligeværdighed omfatter således forsøg på sammen at blive klogere.

Dialog

Fundamentet for faglig analyse er mødet mellem hjælperen og modtageren af hjælpen, og den faglige analyse må udvikles eller formidles i dialog. Det er muligt at være professionel uden at det fører til menneskelig afstandtagen i form af eksempelvis vurderinger og diagnoser.

Medmenneskelighed

Det medmenneskelige og det relationelle er det vigtigste. Faglig kunnen og professionalisme, herunder metodiske aspekter, diagnostisk viden og andre fagligt relevante overvejelser, kan være nyttige og hjælpsomme værktøjer, så længe de anvendes på måder, der respekterer det enkelte menneske.

Ligeværdighed

Vi ser mennesker som grundlæggende ligeværdige. Bag de ofte meget store forskelle i baggrund, sociale vilkår, etnicitet, religion m.m. findes almenmenneskelige vilkår og drivkræfter. Dette er udgangspunktet i vores arbejde for at etablere den ligeværdige dialog mellem den som giver, og den som modtager hjælp.